Горан М. Селак, рођен 1983. године, са пребивалиштем у  Бањој Луци, гдје је завршио основну и средњу школу.

Дипломирао на Факултету за економију и инжењерски менаџмент Универзитета Привредна академија у Новом Саду, гдје је одбранио и докторску дисертацију на Правном факултету за привреду и правосуђе. Одлуком Сената Независног универзитета Бања Лука  именован је у наставно-научно звање доцент за ужу научну област Кривично право и Кривично процесно право. Ангажован је  као наставник на Факултету за безбједност и заштиту у Бањој Луци.

Аутор је и коаутор неколико објављених научних стручних радова и једне књиге. Учесник је више значајних научних скупова и семинара,  како у земљи тако и у иностранству.

У Министарству правде Републике Српске, Казнено-поправном заводу Бања Лука запослен је од 2005. године, гдје је обављао послове шефа службе обезбјеђења у Васпитно-поправном дому, координатора за организацију рада и менаџмент, те помоћника директора за привредно-инструкторске послове и замјеника директора Казнено-поправног завода Бања Лука. Тренутно у истој институцији обавља послове и задатке  директора.

Народни посланик у Народној скупштини Републике Српске, замјеник предсједника Одбора за безбједност, члан Одбора за политички систем, правосуђе и управу, те члан комисије за избор и именовање.

Предсједник Градског одбора Социјалистичке партије Бања Лука, члан Главног одбора и Извршног Главног одбора.

Члан је Управног одбора Рукометног клуба Борац м:тел.  Ожењен је и отац троје дјеце. По националности је Србин.